Paper Bag # 15
1992 MVP
Scott Savitt
Vocalist / Tony Rome